Biolit Plus 007 sprej proti mravencům 400ml

Biolit Plus 007 sprej proti mravencům 400ml

Akční cena: 109,90Platí do: Úterý 30.7.2019Platí v prodejnách Tesco velké hypermarketyStrážceDo seznamu

Akční cena: 89,90Platí do: Úterý 6.8.2019 Platí v prodejnách StrážceDo seznamu

Více informací o produktu

Biolit Plus 007 sprej proti mravencům 400ml v akci najdete v akčním letáku Tesco a Terno. Nejvýhodněji koupíte Biolit Plus 007 sprej proti mravencům 400ml v prodejnách Terno za 89,90 Kč.

Aktuální slevu na Biolit Plus 007 sprej proti mravencům 400ml zjistíte jednoduše nastavením Strážce slev.

Reklama

Podobné a související zboží

Biolit Plus 007 sprej proti vosám 400ml

StrážceDo seznamu

Biolit Plus 007 sprej proti vosám 400ml

Sprej proti vosám

Na prodejně
Šlak

Cena 99,90

Platnost
9.7. - 23.7.2019
-28%
Biolit Plus Elektrický odpařovač s vůní citronelly proti komárům a mouchám 30 nocí 31ml

StrážceDo seznamu

Biolit Plus Elektrický odpařovač s vůní citr...

Elektrický odpařovač s vůní citronelly proti komárům a mouch... více informací

Na prodejně
Albert: Albert Hypermarket

Cena 119,90

Platnost
10.7. - 23.7.2019
-25%
Reklama
Biolit Plus elektrický odpařovač proti mouchám a komárům

Koupit online

Biolit Plus elektrický odpařovač proti mouch...

30 nocí, Dále v akci: náplň, 30 nocí = 89,90 Kč

Na prodejně
Barvy a laky drogerie

Cena 119,90

Platnost
9.7. - 27.7.2019
-23%
Effect sprej proti vosám a sršňům

StrážceDo seznamu

Effect sprej proti vosám a sršňům

400ml, Další balení: 750 ml = 169 Kč

Na prodejně
Barevný ráj

Cena 99,90

Platnost
9.7. - 23.7.2019
-20%
Effect sprej proti vosám a sršňům

Koupit online

Effect sprej proti vosám a sršňům

400 ml, Další balení: 750 ml = 169 Kč

Na prodejně
Barvy a laky drogerie

Cena 99,90

Platnost
9.7. - 27.7.2019
-20%
Q Power sprej proti prachu, 300 ml

StrážceDo seznamu

Q Power sprej proti prachu, 300 ml

Na prodejně
Teta drogerie

Cena 64,90

Platnost
11.7. - 22.7.2019
Paranit sprej 100 ml + hřeben + šampon 100 ml

StrážceDo seznamu

Paranit sprej 100 ml + hřeben + šampon 100 ml

• 100% účinný už po jedné aplikaci• radikální sprej proti vš... více informací

Na prodejně
Dr.Max

Cena 379

Platnost
1.7. - 31.8.2019
-14%
Sanytol Dezinfekce univerzální čistič 500ml

StrážceDo seznamu

Sanytol Dezinfekce univerzální čistič 500ml

500ml, odmašťující kuchyně, universal grapefruit, univerzáln... více informací

Na prodejně
Kaufland

Cena 59,90

Platnost
17.7. - 23.7.2019
Garnier Mineral deodorant 150ml, vybrané druhy

Koupit online

Garnier Mineral deodorant 150ml, vybrané druhy

150 ml, více druhů

Na prodejně
Barvy a laky drogerie

Cena 39,90

Platnost
9.7. - 27.7.2019
-53%
Adidas deodorant natural sprej 75ml, vybrané druhy

StrážceDo seznamu

Adidas deodorant natural sprej 75ml, vybrané...

Deodorant natural sprej

Na prodejně
Teta drogerie

Cena 99,90

Platnost
11.7. - 22.7.2019
-50%
WD-40 Smart Straw univerzální multifunkční sprej

Koupit online

WD-40 Smart Straw univerzální multifunkční sprej

450 ml, Další balení WD-40: 100 ml = 59,90 Kč, 200 ml = 69,9... více informací

Na prodejně
Barvy a laky drogerie

Cena 129

Platnost
9.7. - 27.7.2019
-41%


Reklama
     


Informace o výrobku Biolit Plus 007 sprej proti mravencům 400ml

Sprej proti mravencům

Balení: 400 mlEAN: 8590005003103Kategorie:

Popis výrobku Biolit Plus 007 sprej proti mravencům 400ml

 

Až 8 týdnů

 

Biolit Plus 007 proti mravencům je vysoce účinný a trvanlivý povrchový sprej na hubení mravenců a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech.

Příprava a použití

Návod k použití: Před použitím důkladně protřepejte. Výrobek můžete aplikovat přímo rozprašovačem nebo do rozprašovače nasaďte trubičku, která vám pomůže ošetřit hůře dostupná místa. Pro okamžité hubení stříkejte přímo na hmyz. Pro dlouhodobý účinek nastříkejte prostředek na mravenčí cestičky a jejich okolí, do míst kudy, se mravenci dostávají do místností a na ostatní místa předpokládaného výskytu hmyzu. Prostředek aplikujte ze vzdálenosti přibližně 20 cm. Účinnost přípravku po zaschnutí zůstane zachována 8 týdnů, pokud není povrch omyt, otřen nebo vystaven přímému slunečnímu svitu. Dobu účinnosti snižuje také pórovitost ošetřovaného povrchu.

 

 

Bezpečnostní varování

Upozornění: Nestříkejte na potraviny, rostliny, zvířata a lakované povrchy. Při použití v místnosti zakryjte akvária zakryjte a odpojte el. čerpadlo. Nepoužívejte v blízkosti elektrického vedení, spotřebičů a možných zdrojů zapálení. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Po aplikaci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte pouze k určenému účelu. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Biolit Plus 007 proti mravencům Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: uhlovodíky C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů, uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.

 

Vyrobeno v EU. Balení: Aerosol.

Složení výrobku Biolit Plus 007 sprej proti mravencům 400ml

  • Účinné látky tetramethrin 1,5 g/kg, deltamethrin 0,2 g/kg


    Platí do vyprodání zásob.
    Tento výpis má pouze informativní charakter a nemůže být použit pro vymáhání zboží podle uvedených specifikací.

    Reklama
    Reklama