Reklama

Představení společnosti

Českou rodinnou firmu, společnost JIP východočeská, a.s. založili bratři Jan a Ivo Plškovi v roce 1994
s počátečním kapitálem 120 000 Kč.

Podnikat začali jako drobní živnostníci v porevoluční době, která skýtala velké možnosti a vytvářela obrovský prostor
pro uskutečňování nejrůznějších vizí v obchodě. Samotná realizace podnikatelských záměrů závisela na mnoha faktorech.

V podpoře kapitálového zajištění úvodních investic se bohužel neměřilo všem stejným metrem.
JIP tedy začal jako většina ostatních firem od nuly.

 

Vývoj skupiny JIP

JIP byl již od počátku zaměřen na velkoobchodní prodej potravin bez zásadní specifikace prodejního místa (gastronomie, retail, catering). V roce 1996 začala společnost JIP budovat vlastní síť maloobchodních diskontních prodejen po celém území ČR. Tento koncept prodeje byl v daném čase úspěšný a to až do doby nástupu nadnárodních diskontních řetězců. V roce 1998 firma upustila od maloobchodního prodeje a plně se věnovala velkoobchodní činnosti v oblasti komplexní gastronomie. Cílená profilace firmy na trhu, který netrpěl vstupem zahraničních obchodních řetězců, byla správnou volbou a JIP se díky svým výsledkům prodeje stal pro řadu výrobních a dodavatelských firem významným obchodním partnerem v distribuci a zaujal přední místo v prodeji na tuzemském trhu.