Všeobecné podmínky serveru AkcniCeny.cz

DEFINICE

1. Server AkcniCeny.cz (dále jen AkcniCeny.cz) - veřejný webový server umožňující především prohlížet nabídky obchodních řetězců.

2. Mobilní aplikace AkcniCeny - mobilní aplikace pro operační systémy iOS a Android, umožňující především prohlížení nabídky obchodních řetězců.

3. Registrovaný uživatel (dále jen uživatel) - osoba, která svou registrací potvrdí souhlas s těmito pravidly.

4. Provozovatel AkcniCeny.cz (dále jen provozovatel) - MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5.

5. Fyzická, či právnická osoba inzerující na serveru AkcniCeny.cz (dále jen inzerent) - subjekt zadávající reklamu na webových stránkách serveru, či v e-mailech zasíláných uživatelům

REGISTRACE

6. Každý uživatel serveru může být na serveru AkcniCeny.cz v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

SOUKROMÍ

7. Vyplněním a odesláním registračního formuláře potvrzuji, že souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů MAFRA, a.s., a to za následujících podmínek:
- tento svůj souhlas uděluji na dobu, dokud nezruším svoji registraci na AkcniCeny.cz;
- souhlasím se zasíláním informačních e-mailů, dokud svůj souhlas nezruším nebo nezruším svoji registraci na AkcniCeny.cz;
- zpracování všech údajů bude prováděno v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

REKLAMA

8. V příslušných informačních e-mailech či v mobilní aplikaci může být provozovatelem přiložena reklama inzerenta

ZÁRUKY PROVOZOVATELE

9. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru či mobilní aplikace. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

10. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli, nebo inzerentovi způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním serveru AkcniCeny.cz či mobilní aplikace AkcniCeny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru AkcniCeny.cz, nebo zasláním upozornění e-mailem uživatelům.

Reklama

Informujeme spotřebitele, kterým prodáváme výrobky nebo poskytujeme služby, že mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz).

Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Společnost MAFRA, a.s., je členem koncernu AGROFERT.