Aktuální letáky - ENAPO

Aktuální akční letáky ENAPO

Reklama

ENAPO znamená Ekonomické kupy POtravin od dodavatelů pro spotřebitele a obchodníky. Jedná se o smluvní společenství sítě nezávislých obchodníků, podnikajících v oboru maloobchodního a velkoobchodního prodeje potravin a smíšeného zboží na Moravě a v Čechách ve svazu obchodní franchise. Základem součinnosti členů sítě je efektivní provázanost obchodní spolupráce se třemi vlastními plnosortimentními členskými velkoobchody a skupinou významných smluvních dodavatelů tzv. denního zboží s celostátní, případně regionální působností. V rámci podpory prodeje probíhá pravidelné pořádání letákových akcí pro spotřebitele, nabídka trvale nebo dlouhodobě výhodných cen v řade komodit s mediální propagací. Profilování obchodního místa ENAPO vůči zákazníkum a dodavatelům je realizováno označením prodejny registrovaným logotypem ENAPO, jednotnými zvýrazňovacími cenovkami akčního zboží, cenovými plakáty, firemními PE-taškami, pracovními plášti a navštívenkami pro členy síte.