Všeobecné podmínky serveru AkcniCeny.cz

Všeobecné podmínky serveru AkcniCeny.cz


DEFINICE

1. Server AkcniCeny.cz (dále jen AkcniCeny.cz) - veřejný webový server umožňující především prohlížet nabídky obchodních řetězců.

2. Registrovaný uživatel (dále jen uživatel) - osoba, která svou registrací potvrdí souhlas s těmito pravidly.

3. Provozovatel AkcniCeny.cz (dále jen provozovatel) - MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sdoudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

4. Fyzická, či právnická osoba inzerující na serveru AkcniCeny.cz (dále jen inzerent) - subjekt zadávající reklamu na webových stránkách serveru, či v e-mailech zasíláných uživatelům

REGISTRACE

5. Každý uživatel serveru může být na serveru AkcniCeny.cz v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou. 

SOUKROMÍ

6. Standardně provozovatelem zpracovávané údaje jsou e-mailová adresa a IP adresa, z níž došlo k registraci a její čas. Údaje jsou užívány pouze pro účely poskytnutí uživatelem poptávané služby – tedy zasílání newsletterů - a to včetně profilování za účelem lepšího a relevantnějšího zobrazování nabídek (podle které za tím údělem poskytnete).

Podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete zde.

REKLAMA

7. V příslušných informačních e-mailech bude obvykle provozovatelem přiložena reklama provozovatele, osob tvořících s ním koncern anebo inzerenta.

ZÁRUKY PROVOZOVATELE A PODMÍNKY UŽITÍ

8. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je však v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na odpovídající úrovni. 

9. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či jinou újmu, která byla nebo mohla být uživateli, nebo inzerentovi způsobena v souvislosti používáním nebo využíváním serveru AkcniCeny.cz. Vzhledem k tomu, že údaje zveřejňované v rámci serveru jsou poskytovány třetími osobami, nezaručuje provozovatel jejich správnost a úplnost.

10. Uživatel je oprávněn využívat údaje zveřejněné na serveru pouze pro svoji interní potřebu a nepodnikatelské účely; zejména není oprávněn je užívat za účelem přípravy produktů konkurenčních vůči serveru či inzerentovi. Užíváním serveru a údajů na něm uložených nevzniká uživateli žádné právo k užití předmětů chráněných autorským právem.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. Tyto podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit. Vzhledem k tomu, že provozovatel financuje svoje bezplatně nabízené služby především z výnosů ze zobrazované reklamy, vyhrazuje si právo omezit či zamezit přístupu k serveru těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem může provádět i technické testování koncových zařízení za tím účelem, zda takové nástroje používají či nikoliv.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru AkcniCeny.cz, nebo zasláním upozornění e-mailem uživatelům. Změna vstupuje mezi uživatelem a provozovatelem v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí zpravidla jeden měsíc; nejméně však činí tato lhůta 25 dní ode dne oznámení změny; nebude-li výslovně tato lhůta stanovena, činí 25 dní. V případě, že uživatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn zrušit registraci do 20 dnů ode dne doručení upozornění na změnu těchto podmínek. V případě, kdy uživatel nevyužije svého práva na zrušení registrace ve výše uvedené lhůtě, platí, že se změnou souhlasí. 
Reklama
     
Reklama