Reklama

Úplné počátky sítě BALA

Oficiální počátek maloobchodní sítě BALA sahá až do roku 1994. Základním cílem firmy bylo vytvořit nezávislou síť menších obchodů, která by byla schopná konkurovat cenovému tlaku nadnárodních obchodních firem. BALA byla již tehdy nejschůdnější alternativou, jak obchodníky spojit a přitom příliš neomezit jejich svrchovanou obchodní politiku. Proces vytváření maloobchodní sítě BALA byl skutečně průkopnický, protože v této době žádná podobná síť na území České republiky neexistovala. BALA se tak jednoznačně stala zakladatelem národních maloobchodních sítí fungujících na systému nezávislé franchízi.

Rozvoj sítě BALA

Obchodní síť BALA byla z počátku ryze regionální záležitostí a její celorepublikový rozvoj byl umožněn až díky spojení s největší velkoobchodní nákupní aliancí ČEPOS a.s. V roce 1996 tak BALA vstoupila do druhé etapy svého vývoje. Jistota ve velkém dodavateli (zavedená síť velkoobchodů) umožnila výrazně zrychlit jak proces expanze v podobě rozšiřování členské základny, tak i samotnou marketingovou profilaci sítě jako budoucího lídra na nezávislém trhu.

Úspěšný model propojení nákupní aliance a maloobchodní sítě se v roce 1998 a 1999 přenesl i na Slovensko, kde nejprve vznikla společnost SLOVPOS a.s. a o rok později i Maloobchodná sieť BALA. To, že tento krok byl více než úspěšný, dokladuje skutečnost, že obě jmenované společnosti na Slovenském nezávislém trhu patří již dlouhodobě k dominantám.

BALA dnes

Vstup do nového tisíciletí, tedy rok 2000, pro nás znamenal další impuls či milník pro celý vývoj sítě. Na jaře roku 2000 jsme uskutečnili celostátní setkání členů, jehož součástí byl i I. Kontraktační den BALA. (Myšlenku této klíčové marketingové akce od nás později převzaly všechny FR sítě i celá řada velkoobchodů s potravinami.)

Následně jsme jak pro členy naší sítě, tak pro naše koncové zákazníky začali pořádat různé akce a soutěže. V roce 2001 to byl první ročník spotřebitelské soutěže Vánoce s Maloobchodní sítí BALA nebo dnes již tradiční sportovně společenská akce BALA CUP.

Založení GASTRO Divize

Rok 2002 znamenal zejména rozšíření struktury činnosti sítě. Kromě maloobchodu jsme zahájili i činnost GASTRO divize a tím (opět jako první v ČR) přenesli systém nezávislé FR do oblasti gastra. První oficiální představení naší divize proběhlo v Hotelu Zlatý Chlum v Jeseníku na podzim 2002.

BALA letáky katalog