E450 - Difosforečnany (sodné, draselné a vápenaté)

E450 - Difosforečnany (sodné, draselné a vápenaté) Regulátor kyselost, kypřící látky, stabilizátory, emulgátory a tavicí soli

  • Stupeň škodlivosti 3 - Přísada nevhodná pro děti, alergiky, osoby citlivé na chemii v potravě

Popis E450 - Difosforečnany (sodné, draselné a vápenaté)

Pod označením E450 může naleznout tyto sloučeniny: Difosforečnan disodný, Difosforečnan trisodný, Difosforečnan tetrasodný, Difosforečnan didraselný, Difosforečnan tetradraselný, Difosforečnan divápenatý, Dihydrogendifosforečnan vápenatý. Jejich účinky v potravinách jsou podobné, proto o nich lze hovořit obecně pod souhrnným označením difosforečnany. Všechny jsou dobře rozpustné ve vodě.

Využití E450 - Difosforečnany (sodné, draselné a vápenaté)

  • Stabilizátor - Jsou látky udržující fyzikálně-chemické vlastnosti potravin
  • Regulátor kyselosti - Jsou látky, které mění či udržují kyselost či alkalitu potraviny
  • Zvlhčující látka - Jsou látky chránící potravinu před vysycháním. Působí proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí a dále látky podporující rozpouštění práškovitých potravin ve vodním prostředí
  • Emulgátor - Jsou látky umožňující tvorbu stejnorodé směsi dvou či více jinak nemísitelných kapalných fází nebo které tuto směs udržují (to jsou látky podporující vznik emulzí)
  • Kypřící látka - Jsou látky nebo směsi látek vytvářející plyny (nejčastěji oxid uhličitý) za účelem zvětšení objemu těsta (kynutí těsta)

Difosforečnany působí jako látky upravující kyselost, stabilizátory, emulgátory, kypřící látky a tavicí soli. Můžeme je nalézt v masných a pekařských výrobcích, uzeninách, tavených sýrech nebo práškových směsích pro výrobu čokoládových nápojů.

Účinky E450 - Difosforečnany (sodné, draselné a vápenaté) na organismus

Difosforečnany jsou považovány za bezpečné látky v menších dávkách. Jejich vysoké dávky však mohou v těle způsobit nerovnováhu a zapříčinit nedostatek vápníku v těle.

Stupeň škodlivosti3
Živočišného původuNE
Nevhodné pro dětiNE
Způsobující alergieNE
Škodící zdravíNE
Zakázaná v EU a ČRNE

Tabulka zobrazuje vliv E450 - Difosforečnany (sodné, draselné a vápenaté) na zdraví člověkaReklama