E290 - Oxid uhličitý (Suchý led)

E290 - Oxid uhličitý (Suchý led) Hnací a balící plyn, látka upravující pH

  • Stupeň škodlivosti 1 - Látka vyskytující se v přírodě, získaná synteticky

Popis E290 - Oxid uhličitý (Suchý led)

Oxid uhličitý je bezbarvý, nehořlavý plyn bez zápachu se slabou kyselou chutí. Stlačením může přejít do pevného skupenství (známe jako suchý led). Využívá se jako hnací a balící plyn nebo jako látka upravující pH.

Využití E290 - Oxid uhličitý (Suchý led)

  • Balicí plyn - Jsou plyny jiné než vzduch, které se zavádějí do obalů před, během, nebo po plnění potraviny do obalu (např. argon, helium, dusík)
  • Pomocná látka (extrakční rozpouštědlo) - Jsou obecně látky, které se přidávají do potravin, například pro jeji prodloužení doby trvanlivosti, zvýraznění barvy potravin apod.

Využívá se k tvorbě bublinek v limonádách a způsobuje nakypřenost těsta. Slouží také dále jako rozpouštědlo při výrobě kávy a čaje bez kofeinu. Nachází se v sycených minerálních vodách, šlehačkách ve spreji, balených čerstvých salátech, baleném ovoci a alkoholických i nealkoholických nápojích.

Účinky E290 - Oxid uhličitý (Suchý led) na organismus

V potravinách nemá oxid uhličitý žádné vedlejší účinky. V uzavřeném prostoru, kde se uvolňuje, může dojít k jeho nadměrné inhalaci a následné otravě (projevuje se zvracením, dezorientovaností či zvýšeným krevním tlakem.

Stupeň škodlivosti1
Živočišného původuNE
Nevhodné pro dětiNE
Způsobující alergieNE
Škodící zdravíNE
Zakázaná v EU a ČRNE

Tabulka zobrazuje vliv E290 - Oxid uhličitý (Suchý led) na zdraví člověka



Reklama