E474 - Sacharoglyceridy (Cukroglyceridy)

E474 - Sacharoglyceridy (Cukroglyceridy) Emulgátor

  • Stupeň škodlivosti 1 - Látka vyskytující se v přírodě, získaná synteticky
  • Látka živočišného původu

Popis E474 - Sacharoglyceridy (Cukroglyceridy)

Sacharoglyceridy se vyskytují v podobě jemných pevných látek, čistě či špinavě bílých prášků nebo tuhých gelů.

Využití E474 - Sacharoglyceridy (Cukroglyceridy)

  • Emulgátor - Jsou látky umožňující tvorbu stejnorodé směsi dvou či více jinak nemísitelných kapalných fází nebo které tuto směs udržují (to jsou látky podporující vznik emulzí)

Využívají se v pekárenském průmyslu pro zlepšení vlastností těsta při jeho hnětení a pečení a pro zlepšení kvality cukrovinek nebo čokolády. Jedná se také o emulgátory účinné v emulzích typu voda v tuku (margaríny). Nacházejí se v dezertech, cukrovinkách, nízkotučných výrobcích, omáčkách, polévkách nebo sušených náhražkách smetany do kávy.

Účinky E474 - Sacharoglyceridy (Cukroglyceridy) na organismus

U látky nejsou známy nežádoucí účinky.

Stupeň škodlivosti1
Živočišného původuANO
Nevhodné pro dětiNE
Způsobující alergieNE
Škodící zdravíNE
Zakázaná v EU a ČRNE

Tabulka zobrazuje vliv E474 - Sacharoglyceridy (Cukroglyceridy) na zdraví člověkaReklama