Test DNES: Čerstvé plnotučné mléko

Malé rozdíly v kvalitě, zato velké odlišnosti v cenách.

Pozitiva: Mléka jsou dobrá. Nejsou v nich toxiny z plesnivého krmiva, až na výjimky ani nežádoucí bakterie.

Negativa: Údaje o obsahu živin na obalech ne vždy odpovídají skutečnosti.

Dobrá chuť a velmi vyrovnaná kvalita. Tak by mohla znít stručná odpověď na otázku, jaká jsou čerstvá plnotučná mléka, která v současnosti nabízejí hypermarkety, ale i farmářské obchody.

Nejsou sice tak populární jako polotučná mléka trvanlivá, ale získávají si stále více příznivců, kteří na ně nenechají dopustit. I proto jsme je zařadili do testu, který posuzoval 14 vzorků pasterovaných plnotučných mlék.

Výsledky zkoušek, které zpracovala akreditovaná laboratoř Státního veterinárního ústavu v Praze, ukázaly, že jsou kvalitní. Jejich průměrná známka 1,8 je dobré vysvědčení.

 

Farmáři versus průmysl, bio versus nebio

Do testu jsme vybrali i tři mléka od malých farmářů a se zvědavostí čekali, zda se potvrdí to, co se nese internetovými diskusemi – že jsou lepší než mléka z velkých průmyslových mlékáren. Stejně tak jsme byli zvědaví, jak skončí čtyři vzorky bio mléka z ekologického zemědělství.

Jak to dopadlo?

Zajímavě. Jedno farmářské mléko v testu zvítězilo, jiné skončilo poslední. Také bio mléko bylo na čele i na konci žebříčku. Jednoznačný závěr tedy dělat nelze. Podstatnější je, že všechna mléka s jedinou výjimkou obstála velmi dobře.

Vítězem testu se stalo Vrcovické mléko, nejdražší ze všech. (V pražské prodejně farmářských produktů jsme za litr zaplatili 40 korun.) Těsně za ním skončila dvě mléka z Olmy Olomouc – Čerstvé Bio mléko Via Natur a Mléko selské. Tou výjimkou potvrzující pravidlo bylo Farmářské mléko z Farmy rodiny Němcovy, které skončilo na posledním místě.

 

Chutnají standardně

Všechna mléka měla standardní vzhled, barvu, vůni i chuť a mezi sebou se až na dvě výjimky příliš nelišila. Nejhůře dopadlo ve smyslovém hodnocení mléko Farmy rodiny Němcovy – mělo netypickou vůni s cizím pachem a nepříjemnou chuť.

V mléku Naše Bio plavaly částečky tuku. Šlo totiž o mléko nehomogenizované, znamená to, že neprošlo úpravou, při níž jsou tukové částice rovnoměrně rozptýleny v tekutině. Nestejnoměrnou konzistenci nelze označit za vadu, nicméně ji odborníci veterinárního ústavu při senzorickém posouzení vnímali spíše negativně.

Naopak výjimečně lahodnou chuť mělo Vrcovické mléko a Olma  Mléko selské. Souvisí to jistě i s vyšším obsahem tuku. Plnotučná mléka mají 3,5 procenta tuku, mléka označená jako nestandardizovaná nebo selská mohou mít i více, protože u nich není tučnost nijak upravována – mají právě tolik tuku, kolik měla po nadojení.

Minimální požadavek 3,5 procenta tuku splnily všechny testované vzorky. Dokonce i mléko Pilos, které není na obale označeno jako plnotučné. „U našeho produktu Pilos Čerstvé mléko deklarujeme minimální množství tuku 3,2 %. A to neodpovídá ani jedné z kategorií (nízkotučné, polotučné, plnotučné), a tudíž nelze toto označení na obale použít, protože bychom tím uváděli zákazníky v omyl,“ vysvětluje tisková mluvčí Lidlu Jitka Vrbová, proč není mléko označeno jako všechna ostatní kategorií podle tučnosti, a dodává: „Vyšší podíl tuku v mléku budeme řešit s naším dodavatelem.

 

Vápník a bílkoviny

Na mléku je bezesporu nejcennější vysoký obsah vápníku, který je v něm navíc zastoupen v nejlépe využitelné formě. Test potvrdil, že ho mléka obsahují v dostatečné míře. Obsah této cenné minerální látky se pohyboval od 1 115 až po 1 240 miligramů na kilogram mléka. Největší množství měla mléka BioVavřinec, Vrcovické mléko a Olma Bio. Ale ani u ostatních neklesl pod 1 100 miligramů.

Větší rozdíly byly v obsahu bílkovin. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí od tří až po 3,6 procenta. U čtyř vzorků bylo ale zjištěno menší množství bílkovin, než uváděli výrobci na obale. Největší rozdíl mezi deklarací a realitou byl u mléka z Farmy rodiny Němcovy.

Pokles bílkovin byl zapříčiněn změnou v krmné dávce. Od prosince zkoušíme zvýšit podíl 3-omega mastných kyselin v mléce, s čímž nejsou u nás zatím velké zkušenosti. Rozbory mléka děláme pravidelně, takže jsme na pokles hodnot v důsledku změny krmné dávky dojnic záhy přišli a podnikli potřebné kroky k jeho odstranění,“ vysvětluje farmář František Němec.

Další problémy tohoto mléka odhalily mikrobiologické analýzy. Prokázaly v něm zvýšené množství enterobakterií, které jsou považovány za indikátor ukazující chyby v hygienických postupech při výrobě, dopravě a prodeji potravin.

Zřejmě v důsledku nesprávné funkčnosti teploměru u chladicího zařízení v prodejně došlo k porušení teplotního řetězce, a tím i nárůstu enterobakterií nad limit. I tento nedostatek už byl odstraněn a udělali jsme preventivní opatření, aby se již neopakoval,“ zareagoval František Němec na výsledky testu.

Limit enterobakterií mírně překročilo ještě mléko BioVavřinec.

 

Žádné listerie

Celkově dopadla mléka i po mikrobiologické stránce dobře. Ani jeden vzorek neobsahoval patogenní bakterie, které mohou způsobit střevní onemocnění. Ani jeden vzorek nepřekročil a ani se nepřiblížil k nejvyšší mezní hodnotě pro celkový počet mikroorganismů, za jejíž hranicí by bylo mléko už zdravotně závadné.

Výsledky spíš ukázaly na rozdílnou úroveň hygieny provozu v mlékárnách. Někteří výrobci dovedou vyrobit mléko s nulovým obsahem mikroorganismů, jiní produkují mléko sice nezávadné, ale s hodnotou celkového počtu mikroorganismů v řádech desetitisíců. Záleží to na hygieně provozu i na provedení pasterace.

Všechny vzorky prošly zkouškou na takzvanou alkalickou fosfatázu, která má prokázat, že pasterace proběhla za předepsané teploty a po předepsanou dobu.

Ani jeden vzorek neobsahoval aflatoxin M1, který by se do mléka mohl dostat z plesnivého krmiva.

 

Kdo mléko vyrobil?

U čerstvých mlék nemá obal tak zásadní roli v ochraně před světlem jako u trvanlivých mlék, která nejsou uchovávána v chladu. Výrobci proto mohou používat i průhledné obaly, většinou z plastu, který je lehčí než skleněné lahve. Všechny testované vzorky měly praktické šroubovací uzávěry.

Výhrady jsme měli spíše k informacím na nich. Z některých etiket se nedozvíte, kdo mléko vyrobil. Například u mléka Gran Moravia je uveden prodejce Orrero, ale vyrábí ho mlékárna Čejetičky. Zjistit to může jen ten, kdo se orientuje v registru výrobců, což vyžaduje trochu času a znalostí.

Někde zase chyběla podskupina podle tučnosti (plnotučné standardizované, plnotučné selské nestandardizované, polotučné, nízkotučné).

Výrobky, které uspěly v testu

Vrcovické mléko

Vrcovické mléko

Výrobce:
Josef Ciboch Vrcovice
Koupeno:
Náš grunt

vápník (mg/kg): 1 225

bílkoviny (g/100g): 3.23

obsah tuku (%): 4.14

tepelné ošetření: pasterace

Běžná cena 40

Co zjistil test

Hodnocení

Vysoký obsah vápníku, má velmi lahodnou chuť. Nejdražší mléko ze všech testovaných. Informace na obale jsou nedostatečné, chybějí pokyny k uchovávání, mléko je nesprávně označeno jako „tučné“ (místo plnotučné). Nejsou uvedeny výživové hodnoty (zatím nejsou povinné).

1,3 Známka testu

Olma BIO Čerstvé bio mléko

Olma BIO Čerstvé bio mléko

Výrobce:
Olma Olomouc
Koupeno:
Globus

vápník (mg/kg): 1 200

bílkoviny (g/100g): 3.22

obsah tuku (%): 4.03

tepelné ošetření: vysoká pasterace

Běžná cena 30

Co zjistil test

Hodnocení

Vysoký obsah vápníku, průměrný obsah bílkovin. Mikrobiologicky i senzoricky v pořádku. Na obale nejsou uvedeny podmínky uchovávání po otevření. Není jasné, ze které mlékárny Olmy mléko pochází (jsou uvedeny dvě). Bio mléko je označeno jako nestandardizované, to znamená, že obsah tuku nebyl po nadojení nijak upravován.

1,31 Známka testu

Olma Mléko selské

Olma Mléko selské

Výrobce:
Olma Olomouc
Koupeno:
Albert

vápník (mg/kg): 1 155

bílkoviny (g/100g): 3.14

obsah tuku (%): 3.81

tepelné ošetření: vysoká pasterace

Běžná cena 29

Co zjistil test

Hodnocení

Mléko má nejvyšší obsah tukuprosté sušiny, průměrný obsah vápníku, nižší obsah bílkovin. Je velmi dobré, má plnou vůni a lahodnou chuť. I toto mléko je bez standardizace obsahu tuku. Na obalu nejsou uvedeny podmínky uchovávání po otevření. A není jasné, která ze dvou mlékáren Olmy vyrobila právě toto mléko.

1,34 Známka testu

Madeta Jihočeské mléko plnotučné

Madeta Jihočeské mléko plnotučné

Výrobce:
Madeta České Budějovice
Koupeno:
Tesco

vápník (mg/kg): 1 130

bílkoviny (g/100g): 3.22

obsah tuku (%): 3.52

tepelné ošetření: vysoká pasterace

Běžná cena 33

Co zjistil test

Hodnocení

Obsah vápníku je nižší, než je uvedeno na obale (1 200 mg/kg), ale po započtení nejistoty měření deklaraci vyhovuje. Obsah bílkovin je průměrný. Mikrobiologicky je mléko v pořádku. I po senzorické stránce je bez vad. Údaje na obale jsou úplné a přehledné. Mléko je označeno jako „déle čerstvé“.

1,48 Známka testu

Bohemilk Čerstvé plnotučné mléko

Bohemilk Čerstvé plnotučné mléko

Výrobce:
Bohemilk Opočno
Koupeno:
Billa

vápník (mg/kg): 1 145

bílkoviny (g/100g): 3.19

obsah tuku (%): 3.55

tepelné ošetření: pasterace

Běžná cena 33

Co zjistil test

Hodnocení

Nižší obsah vápníku a bílkovin, vyšší obsah tukuprosté sušiny. Mikrobiologicky je zcela v pořádku. Senzoricky bez závad. Důležité informace jsou uvedeny drobným písmem, větší prostor na obale zabírá reklamní sdělení. Nejsou uvedeny výživové hodnoty (zatím nepovinné).

1,55 Známka testu

Mlékárna Kunín Selské mléko čerstvé

Mlékárna Kunín Selské mléko čerstvé

Výrobce:
Mlékárna Kunín
Koupeno:
Lidl

vápník (mg/kg): 1 135

bílkoviny (g/100g): 3.12

obsah tuku (%): 3.73

tepelné ošetření: vysoká pasterace

Běžná cena 30

Co zjistil test

Hodnocení

Obsah bílkovin je nižší, než je uvedeno na obale (3,3 g/100 g). Nižší je i obsah vápníku, ale po započtení nejistoty měření ještě deklaraci vyhovuje. Mikrobiologické i senzorické hodnocení je zcela v pořádku. Údaje na obale jsou úplné a dobře čitelné. Mléko je nestandardizované, to znamená, že obsah tuku nebyl po nadojení upravován, a může tedy kolísat mezi 3,5 až 4 procenty.

1,59 Známka testu

Pilos Čerstvé mléko 3,2 %

Pilos Čerstvé mléko 3,2 %

Výrobce:
Polsko
Koupeno:
Lidl

vápník (mg/kg): 1 160

bílkoviny (g/100g): 3.32

obsah tuku (%): 3.56

tepelné ošetření: vysoká pasterace

Běžná cena 19

Co zjistil test

Hodnocení

Nejlevnější (spolu s Milkin) mléko v testu. Není označeno jako plnotučné, výrobce deklaruje obsah tuku 3,2 %, což neodpovídá žádné z kategorií (odtučněné, polotučné, plnotučné). Naměřený obsah tuku je však vyšší a neodpovídá tak deklaraci. Obsah bílkovin vyhovuje. Mikrobiologicky je mléko v pořádku, i senzoricky je bez závad.

1,61 Známka testu

Albert Plnotučné BIO mléko čerstvé

Albert Plnotučné BIO mléko čerstvé

Výrobce:
Tatranská mliekáreň Slovensko
Koupeno:
Albert

vápník (mg/kg): 1 120

bílkoviny (g/100g): 3.12

obsah tuku (%): 3.62

tepelné ošetření: vysoká pasterace

Běžná cena 23

Co zjistil test

Hodnocení

Mikrobiologie je zcela v pořádku. Po senzorické stránce je mléko bez závad. Informace pro spotřebitele jsou úplné, vytknout se dá jen, že množství mléka je až na zadní straně obalu. Mléko má nižší obsah vápníku. Nízký je i obsah bílkovin, který navíc neodpovídá deklaraci na obale (3,2 g/100 g).

1,66 Známka testu

Milkin Čerstvé mléko plnotučné

Milkin Čerstvé mléko plnotučné

Výrobce:
Mlékárna Čejetičky
Koupeno:
Norma

vápník (mg/kg): 1 130

bílkoviny (g/100g): 3.64

obsah tuku (%): 3.5

tepelné ošetření: vysoká pasterace

Běžná cena 19

Co zjistil test

Hodnocení

Nejlevnější ze všech testovaných vzorků (spolu s mlékem Pilos). Nejvyšší obsah bílkovin ze všech. Senzoricky je v pořádku, bez vad. Údaje na obale jsou v pořádku. Nižší obsah vápníku. Mikrobiologicky vyhovuje, i když je celkový počet mikroorganismů lehce zvýšený, mléko však není zdravotně závadné.

1,85 Známka testu

Moravia Farmářské mléko

Moravia Farmářské mléko

Výrobce:
Moravia Lacto Jihlava
Koupeno:
Globus

vápník (mg/kg): 1 115

bílkoviny (g/100g): 3.26

obsah tuku (%): 3.66

tepelné ošetření: pasterace

Běžná cena 30

Co zjistil test

Hodnocení

Mléko má nejnižší obsah vápníku, který navíc neodpovídá deklaraci na obale. Obsah bílkovin je průměrný a odpovídá deklaraci. Mikrobiologicky vyhovuje, i když je celkový počet mikroorganismů lehce zvýšený, mléko však není zdravotně závadné. Senzoricky je naprosto v pořádku, bez závad. Značení na obale prakticky bez výhrad.

2 Známka testu

Gran Moravia Čerstvé mléko plnotučné

Gran Moravia Čerstvé mléko plnotučné

Výrobce:
Orrero Litovel
Koupeno:
La Formaggeria

vápník (mg/kg): 1 120

bílkoviny (g/100g): 3.14

obsah tuku (%): 3.57

tepelné ošetření: vysoká pasterace

Běžná cena 32

Co zjistil test

Hodnocení

Nižší obsah bílkovin i vápníku. Mikrobiologicky vyhovuje, i když je celkový počet mikroorganismů lehce zvýšený, mléko však není závadné. Senzoricky bez závad. Na obale je uveden jen prodejce, nikoliv výrobce. Podle registračního kódu jde o Mlékárnu Čejetičky. Nejsou uvedeny výživové hodnoty (zatím nepovinné).

2,03 Známka testu

BioVavřinec Čerstvé mléko Bio

BioVavřinec Čerstvé mléko Bio

Výrobce:
BioVavřinec Benešov
Koupeno:
Sklizeno

vápník (mg/kg): 1 240

bílkoviny (g/100g): 3.52

obsah tuku (%): 4.25

tepelné ošetření: šetrná pasterace

Běžná cena 35

Co zjistil test

Hodnocení

Vysoký obsah tuku. Vysoký obsah vápníku. Nízký obsah tukuprosté sušiny. Mikrobiologicky nevyhovělo (překročený limit pro bakterie čeledi Enterobacteriaceae a lehce zvýšený počet mikroorganismů). Senzoricky bez závad. Označení „čerstvé mléko“ nestačí, musí být uvedena i podskupina podle obsahu tuku (plnotučné bez standardizace).

2,09 Známka testu

Naše bio Plnotučné mléko

Naše bio Plnotučné mléko

Výrobce:
Ekomilk pro Billa
Koupeno:
Billa

vápník (mg/kg): 1 130

bílkoviny (g/100g): 3.13

obsah tuku (%): 3.81

tepelné ošetření: pasterace

Běžná cena 37

Co zjistil test

Hodnocení

Mléko patří k nejdražším (cena za balení 730 ml – 26,90 Kč). Nízký obsah tukuprosté sušiny. Nízký obsah bílkovin neodpovídá deklaraci. Mikrobiologicky vyhovuje. Senzoricky bez závad. Nestejnorodá konzistence (mléko není homogenizované) je vnímána spíše negativně. Údaje na obale jsou úplné, ovšem to, že se jedná o menší množství než litrové, se dozvíme až ze zadní strany.

2,17 Známka testu

Další testy z kategorie Potraviny

Test Dnes: Velké srovnání nanuků

Test Dnes: Velké srovnání nanuků

Osvěžení z tvarohu je zdravější. A hlavně chutnější

DTest: Jak vybrat sušená rajčata v oleji

DTest: Jak vybrat sušená rajčata v oleji

Rajčata nejlépe chutnají, když jsou dobře vyzrálá, ovšem to zase nebývají ve stavu, kdy snadno zvládají manipulaci a transport. Jedním z řešení je rajčata usušit. Nebo usušit a naložit do oleje. Nezávislý spotřebitelský časopis dTest otestoval celkem 10 výrobků sušených rajčat v oleji. Zjišťoval, jak lahodí lidskému jazyku a oku i zda se v nich nenacházejí nežádoucí látky například v podobě změkčovačů plastu nebo pesticidů.

Test Dnes: Mák

Test Dnes: Mák

Češi jsou největší milovníci máku na světě. Každý z nás ročně spořádá 430 gramů této zdravé „superpotraviny“, což nemá nikde jinde obdoby. O to závažnější je zjištění MF DNES, že semena máku jsou často plná morfinu a dalších alkaloidů.

Test Dnes: Kvasový chléb

Test Dnes: Kvasový chléb

Ideální chléb? Jen pšenice, žito, voda, kmín a sůl. Chutný chléb umí vyrobit i velká pekárna. Pamětníci žehrají na kvalitu chleba a mladí si raději pečou doma vlastní. Je opravdu ten kupovaný tak špatný? Test DNES ukázal, že i v obchodě koupíte chutné a poctivé chleby.

Test Dnes: Proteinové tyčinky

Test Dnes: Proteinové tyčinky

Proteinová bomba na čtyři kousnutí. Donedávna byly výsadou sportovců toužících po růstu svalů a k dostání byly jen v posilovnách. Dnes jsou jich plné obchody a kupuje je kdekdo. Tyčinky s proteinem se staly další stravovací modlou.

Test Dnes: Sýry mozzarella

Test Dnes: Sýry mozzarella

Originál je z buvolího mléka, Češi radši kravské. Chcete-li doma ochutnat pravou Itálii, vyzkoušejte dražší, ale chuťově výraznější buvolí mozzarellu. Sýr z kravského mléka je fádnější, ale určitě vás v kuchyni nezklame.


Informujeme spotřebitele, kterým prodáváme výrobky nebo poskytujeme služby, že mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz).

Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Společnost MAFRA, a.s., je členem koncernu AGROFERT.